Trend
Heat Index
TREND
Sosyal Medya
Ürünler
Eğitim
Yazılar
En Son
 
Daha Fazla Oku
08/11/2016

Kısmi Süreli Çalışma İle İlgili Tüm Detaylar

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN İŞÇİLİK ALACAKLARI

AYRIMCILIK TAZMİNATI

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. (İşK. m. 13)

Normal haftalık çalışma süresinin 45 saat olacağı hükmüne istinaden uygulamada, haftalık çalışma süresinin 30 saate (45*2/3 ) kadar [...]

6
 
Daha Fazla Oku
17/10/2016

Stajyerlerin İş Kazası Bildirimleri

5510 Sayılı Kanuna göre, “meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler”, 5(b) kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. 5(b) kapsamında sigortalı sayılanlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri ödenmektedir.

Yine, 5510 Sayılı Kanunun, “Prim Ödeme Yükümlüsü” başlığını düzenleyen 87. maddesinde düzenlendiği üzere stajyer öğrenciler için prim ödeme yükümlüsü, meslek liselerinde okumakta iken staja tabi tutulanlar için okulları; yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler için yükseköğrenim kurumlarıdır. Bu anlamda bu öğrenciler ile stajın gerçekleştiği işyeri işverenleri arasında sigortalılık [...]

16
 
Daha Fazla Oku
28/09/2016

29 Harfte Çocuk Eğitimi

29 HARFTE ÇOCUK EĞİTİMİ

A- AKIL VERMEYİN

B- BAŞKALARINA BENZEMESİNİ BEKLEMEYİN

C- CİDDİYE ALIN

Ç- ÇİMLERE BASMASINI SAĞLAYIN

D- DENEMESİNE İZİN VERİN

E- EMPATİ KURUN

F- FİKRİNİ SORUN

G- GURUR DUYDUĞUNUZU SÖYLEYİN

H- HAYALLERİNİ SORUN

I- ISRARCI OLMAYIN

İ- İNATLAŞMAYIN

J- JEST YAPIN

K- KUCAKLAYIN

L- “LÜTFEN”Lİ KONUŞUN

M- MODEL OLUN

N- NE İSTEDİĞİNİ SORUN

O- OYUN OYNAYIN

Ö- ÖZÜR DİLEYİN

P- PAYLAŞIN

R- RİCA EDİN

S- SORUMLULUK VERİN

Ş- ŞANS VERİN

T- TUTARLI OLUN

U- UTANDIRMAYIN

Ü- ÜZÜNTÜLERİNİ [...]

21
 
Daha Fazla Oku
07/09/2016

50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüğünün Ertelenmesi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, işverenlerin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmesi gerekmektedir. İşverenler bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB şirketlerinden) hizmet alarak yerine getirebilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerin yasal olarak alınmış sayılması için, işverenlerin ya kendi bordrolarında bulunan bir kişi tarafından bu hizmetin sağlanması ya da OSGB’ler tarafından hizmet satın alınması gerekmektedir.

2012 yılında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çıkarılan 6331 Sayılı [...]

19
 
Daha Fazla Oku
07/09/2016

SGK İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgelerinin APHB ile Karşılaştırılması

İşverenler işyerinde hizmet akdine tabi çalıştırmaya başladıkları sigortalıların bildirimlerini işe giriş bildirgesiyle, hizmet kayıtlarını aylık prim ve hizmet belgesiyle (APHB), hizmet akdi sona eren sigortalıların işten ayrılışlarını işten ayrılış bildirgesi ile e-sigorta ve e-bildirge uygulamaları üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermektedirler.

Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen tüm bildirgeler arasında uyumlu kayıtların olması önem arz etmektedir. Bu hususta SGK tarafından 06.09.2016 tarihinde yayınlanan duyuruda, işe giriş veya işten ayrılış bildirgelerinin hiç verilmemesi veya bildirgelerde yer alan bilgilerin APHB ile uyum göstermemesi halinde, işverenlerin [...]

26
 
Daha Fazla Oku
03/09/2016

GSS Gelir Testi Başvuruları Başladı

19.08.2016 tarihinde yayınlanan 6736 sayılı Kanunla SGK borçlarının yapılandırılmasına imkân sağlanmıştır. 60(g) kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılanlar için de GSS prim borçları, yapılandırılma kapsamına alınmıştır.

60(g) kapsamında 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borcu bulunanlar; 31.01.2017 tarihi mesai bitimine kadar yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru şartıyla en geç 28.02.2017 (dahil) tarihine kadar, prim borçlarını 12 ayda eşit aylık taksitle ödeme talebinde bulunmaları halinde ilk taksiti, peşin ödeme talebinde [...]

11
 
Daha Fazla Oku
03/09/2016

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım

Kamu çalışanları ile hizmet sözleşmesine bağlı olarak çalışanları (4/a sigortalıları) ilgilendiren 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25.08.2016 tarih ve 29812 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yapılan düzenlemeye göre işveren tarafından düzenlenecek bir emeklilik sözleşmesiyle, 4/a kapsamında sigortalı olanlar bireysel emeklilik sistemine otomatik katılacaklar. Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımla ilgili uygulama esasları sırasıyla aşağıdaki gibidir:

Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım, 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 45 yaşını doldurmamış olmakla birlikte 4/a ve 4/c [...]
27
 
Daha Fazla Oku
30/08/2016

30 Ağustos Zafer Bayramı

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal’in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke [...]

12
 
Daha Fazla Oku
28/08/2016

İşe Giriş İptali

25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Değişiklik yönetmeliğinin yayınlanmasının temel amacı, 5510 Sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin yönetmeliğe işlenmesini sağlanmak ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesidir. Bu anlamda mevzuat uyumlaştırma çalışmaları olarak yapılan düzenlemelerden belkide en önemlisi işe giriş iptalindeki sürenin arttırılmasıdır.

4(a) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal [...]

22
 
Daha Fazla Oku
25/08/2016

Yabancı işçiye çalışma izninde neler değişti?

Son yıllarda çekim ve yatırım merkezi olan ülkemizde yabancı işçilerin çalışma usul ve esaslarını yeniden düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Uluslararası İşgücü Kanunu, yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, nitelikli yabancı çalışanların işgücü piyasasına girişinin önündeki engellerin kaldırılması, yabancılara verilecek çalışma izni ve muafiyetlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Ayrıca, uluslararası işgücü politikasını oluşturma yetkisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilmesi, Bakanlık bünyesinde ana hizmet birimlerinden olmak üzere Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü [...]

9
Daha Fazla Yükle
End of the line!
SIRALA
 
1
 
Capture
 
1
 
1